gyoku Gem Info

Loomio-1.9.0
Namegyoku
Group
Debian Nameruby-gyoku
Debian Version
Parent(s) savon

Requirement[u'~> 1.2']
Loomio-V2018-03-08-1
Namegyoku
Group
Debian Nameruby-gyoku
Debian Version
Parent(s) savon

Requirement[u'~> 1.2']