nakayoshi_fork Gem Info

Gitlab-V11.9.0
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v11.9.0

Requirement[u'~> 0.0.4']
Gitlab-V11.7.0
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v11.7.0

Requirement[u'~> 0.0.4']
Gitlab-V11.6.0-Rc6
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v11.6.0-rc6

Requirement[u'~> 0.0.4']
Gitlab-V11.11.0
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v11.11.0

Requirement[u'~> 0.0.4']
Gitlab-V11.8.0
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v11.8.0

Requirement[u'~> 0.0.4']
Gitlab-V11.10.4
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v11.10.4

Requirement[u'~> 0.0.4']