nakayoshi_fork Gem Info

Gitlab-V12.2.4
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v12.2.4

Requirement[u'~> 0.0.4']
Gitlab-V12.3.5
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v12.3.5

Requirement[u'~> 0.0.4']
Gitlab-V12.1.11
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v12.1.11

Requirement[u'~> 0.0.4']
Gitlab-V11.11.7
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v11.11.7

Requirement[u'~> 0.0.4']
Gitlab-V12.0.3
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v12.0.3

Requirement[u'~> 0.0.4']
Gitlab-V12.4.5
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v12.4.5

Requirement[u'~> 0.0.4']
Gitlab-V11.11.0
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v11.11.0

Requirement[u'~> 0.0.4']
Gitlab-V12.4.0.Pre
Namenakayoshi_fork
GroupRuntime
Debian Nameruby-nakayoshi-fork
Debian Version
Parent(s) gitlab-v12.4.0.pre

Requirement[u'~> 0.0.4']